Rød-Kirstine

Et gammelt udklip fra en avis i 1956:

”Et gammelt Fotografi

Et gammelt Fotografi i en Glasskaal med Sølvfod. Eller i en brun og glat Ramme paa Væggen i en Stue med Bjælkeloft og lave Vinduer. Billedet af en Kone med mange Rynker i Panden, staaende foran sin Rønne af et Hus.

De findes i Hundreder af Hjem ud over Landet, disse gamle Billeder. Man værner om dem, for en gang var de et dyrebart Eje for dem, som for længst er gaaet bort. Maaske siger de endnu en Slægtning eller gode Venner noget om hende, der staar med det hvide Tørklæde knyttet under Hagen, Hovedet drejet lidt paa skraa og Hænderne lagt til ro i hinanden foran Forklædet, der næsten naar ned til Kjolekanten og Træskoenes Næser.

Vi fik en Dag saadan et gammelt fotografi med Posten fra en, der endnu husker baade hende paa billedet og Huset, og vi bringer det her, vel mere af Pietet end fordi der i egentligste forstand ligger en Historie bag.

Men dog fik vi lidt at vide om denne Morlil og hendes Hus, og maaske en og andenpaa Tversted-Kanten saa ogsaa vil kunne huske.

Billedet blev taget for ca. 40 Aar siden af nu afdøde Installatør Seierskilde, Tversted. Og maaske de ældre og midaldrende paa Egnen kan se, at det er Rød-Kirstine, V. Tversted, der staar udenfor ”den gamle, den vaklende Rønne”, hun som i disse Dage for 30 Aar siden drog sit sidste Suk.

Kirsten Kirstine Tronsen, staar der i Kirkebogen. Hun var født i Tversted Sogn og forblev alle sine Dage ugift. Hun boede i Lejligheder i V. Tversted, først en beliggende ved Jens Løth og senere i en beliggende ved Lars Klits Ejendomme. For nogle opsparede Skillinger købte hun senere det lille Hus, hun paa Billedet staar foran. Det laa ved Amtsvejen i V. Tversted, der hvor nu Murer Jens Villadsen bor. Men den gamle Rønne er for længst sunket i Grus.

I sine sidste Aar fik Rød-Kirstine en god og kærlig Pleje hos Peter Jensen og Hustru, V. Tversted, og her døde hun, 82 Aar gammel i Januar 1926.

Rød Kirstine var ikke et Dusinmenneske, men Folk der lærte hende at kende, kunde godt lide hende. Hun var uhyre flittig og arbejdede for en meget beskeden Dagløn. Om Sommeren arbejdede hun i Tørvemosen, og naar Efteraaret kom fik hun travlt med Kartofler og Roer hos Bønderne. De mørke Vinterdage og –aftener var der altid travlhed med Karterne og ved Spinderokken, hvis hun da ikke var ude i et eller andet Hjem for at hjælpe til paa særlig travle Dage.”

Kirsten Kirstine Tronsen blev født i Tversted den 27. august 1843, døbt i Tversted Kirke den 2. september 1843 i Tvested Kirke.

Moderen var ugift Kiersten Nielsdatter, Vester Tversted og udlagt som barnefader Bødker Thron Thronsen ( det er lidt usikkert om det staves med eller uden h)

Hun døde den 20. januar 1926 i vester Tversted og blev begravet den 26. januar 1926 på Tversted Kirkegård.

Nyeste kommentarer